Výrobca, pre ktorého sme robili náborové kampane, pôsobí v segmente automotive. V lete 2019 potreboval do výroby získať zamestnancov. Bolo to v čase, kedy na Slovensku bola najnižšia nezamestnanosť a problémy so získavaním pracovníkov neustále narastali.

VÝZVA

 • Získať v čo najkratšom časovom horizonte čo najviac zamestnancov do výroby pre firmu pôsobiacu v automotive v regióne s veľmi nízkou nezamestnanosťou.
 • Jednoduchá landing page s pracovnou ponukou vo vlastníctve zamestnávateľa
 • Digitálna stopa využiteľná pre pokročilé cielenie digitálnych kampaní
 • Brandové fotografie

RIEŠENIE

 • Vytvorenie reklamných textov pre cieľové skupiny s dôrazom na relevantné benefity
 • Vytvorenie konverzných kampaní, Leads generation kampaní a Messenger kampaní v prostredí Facebooku.
 • Geolokačná SMS kampaň
 • Google Ads kampane
 • Intenzívna a komplexná správa komentárov a dopytov na Facebooku
 • Zapojenie Chatbota do komunikácie

44

okamžitý nárast žiadateľov o

55

nárast konverzie uchádzačov o

81

nárast počtu uchádzačov o

VÝSLEDOK

 • Okamžitý nárast žiadateľov o prácu po spustení kampane o 43,53 %
 • Nárast konverzie uchádzačov o 54,85 %
 • Nárast počtu uchádzačov o 81,25 %